Fundacja Konstelacja.org poszukuje grafika

Fundacja Konstelacja.org poszukuje utalentowanego grafika, który stworzy logo odzwierciedlające naszą misję i wartości.

Jako organizacja, koncentrujemy się na następujących obszarach:

1. Tworzenie Hybryd:

 •  Integracja międzypokoleniowa
 • Synteza tradycji z nowoczesnością i inkluzywności z przedsiębiorczością w zrównoważonym eko-system.net

2. Innowacje Procesowe i Organizacyjne:

 • Tworzenie i analiza modeli biznesowych
 • Wdrażanie nowatorskich rozwiązań procesowych np. tokenizacja projektów w obszarach ESG z gwarancją dofinansowania unijnego.( Rozmowy na poziomie KUE)

3. Wsparcie dla Przedsiębiorczych Kobiet, Pokolenia Z i Alfa oraz Silversów:

 • Promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet
 • Aktywizacja młodych pokoleń (Z i Alfa)
 • Wsparcie dla dojrzałych osób (Silversów)

4. Mobilizacja Obywatelska:

 • Reakcja na kryzysy i wydarzenia losowe
 • Aktywność społeczna i obywatelska

5. Kooperacja NGOs przeciw Nepotyzmowi Politycznemu:

 • Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w walce z nepotyzmem politycznym.

6. Wpływ na Tworzenie Nowych Programów Unijnych dla Kobiet:

 • Zaangażowanie w tworzenie programów unijnych wspierających kobiety np. VC dedykowanych kobietom

7. Audyty Jakości Usług i Produktów:

 •  Przeprowadzanie audytów w celu kreowania innowacji i wartości dodanej ( Implementacja Strstegii Błękitnego Oceanu) oraz usługi Tajemniczego Klienta.

8. Analiza Trendów:

 • Monitorowanie i analiza aktualnych trendów rynkowych

9. Tworzenie Narzędzi Pomiarowych dla Wskaźników Rezultatu:

 • Rozwój narzędzi do pomiaru wyników w obszarach ESG, zrównoważonego rozwoju i zielonej transformacji

10. Wynajem Zespołów Intrapreneurs do Projektów Unijnych:

 • Udostępnianie specjalistycznych zespołów do realizacji projektów unijnych

11. Współpraca Polsko-Norweska:

 • Efektywne wykorzystanie środków z grantów polsko-norweskich

12. Relacje Inwestorskie:

 • Zarządzanie i rozwój relacji z inwestorami

13. Edukacja Long Life Learning przez nanolearning.

Aktualnie celem Fundacji Konstelacja.org jest opracowywanie programów demograficznych przeciwdziałających starzeniu się społeczeństwa poprzez:


 • Zwiększanie aktywności zawodowej kobiet 40 plus z potencjałem przedsiębiorczości, aby po odkryciu pasji mogły się spełniać i wspierać gospodarkę naszego kraju.
 • Zwiększanie aktywności fizycznej pokolenia Z i Alfa oraz Silversów.
 • Integrację międzypokoleniową, tworzenie domów wielopokoleniowych.


Współpracujemy z Komisją Unii Europejskiej nad nowymi programami dedykowanymi kobietom oraz rozwijamy narzędzia do tokenizacji projektów ESG dla organizacji społeczno-ekonomicznych. Przykładem i wzorem dla nas jest organizacja lezeipracuje.pl. Gratulacje dla założycielki!


Zapraszamy do współpracy! Oferty prosimy kierować na adres:

- fundacja@konstelacja.onmicrosoft.com
(Do wiadomości: ada@ada-margo.com)