Przykład wykorzystania Hybrydowego Magazynu Energii w technologii spółki Bjorg.tech Sp. z o.o. oraz 2DPro Sp. z o.o


Kluczowym projektem spółki Bjorg.tech Sp. z.o.o. jest budowa i rozwój pierwszej na świecie platformy do gier zespołowych, zasilanej trzema rodzajami energii odnawialnej, z jednym magazynem oraz funkcją zarządzania nadwyżką energii i jej optymalizowania.


Nasze projekty

Faza badań nad technologiami

W pierwszej fazie badań oszacowaliśmy i zweryfikowaliśmy, jaka minimalna wydajność energii niezbędna jest do zasilenia platformy sportowej. Zaprojektowaliśmy kilka rodzajów optymalnych rozwiązań na bazie z technologii hybrydowej, która łączy w sobie:

 • Technologię piezoelektryczną - istniejącą na rynku od wielu lat.
 • Technologię wykorzystującą grafenowy termogenerator elektryczny (GTE, opierający się na różnicach temperatur), stworzony i opatentowany przez naszych naukowców z firmy 2DPro Sp. z o.o. Technologia ta ma dobrą wydajność, ale nie została wcześniej przetestowana pod kątem obiektu sportowego.
 • Technologia multifunkcjonalnego inteligentnego kompozytu ze studniami kwantowymi. Jest to innowacja spółki Bjorg.tech, potencjalnie możliwa do zaimplementowania w hybrydzie gromadzącej energię do jednego magazynu.

Podczas omawianej fazy rozwoju projektu poszukiwaliśmy również odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest połączenie włókna poliestrowo-szklanego z kropką kwantową. Po roku badań naszemu laboratorium udało się stworzyć multifunkcjonalny kompozyt ze studniami kwantowymi generujący prąd i wyposażony dodatkowo w warstwy: antybakteryjną, sanityzującą i chroniąca przed szkodliwymi promieniami słonecznymi. Wszystko w technologii BIQPV (Building Integrated Quantum Photovoltaic).

Projekt kortów

Faza prototypowania

Kolejna faza rozwoju projektu polegała na opracowaniu prototypu konstrukcji obiektu sportowego, zasilanego wspomnianymi wcześniej trzema rodzajami innowacyjnej, odnawialnej energii:

 • technologią kwantową,
 • technologią wykorzystującą GTE,
 • technologią piezoelektryczną.
Projekt kortów

Faza badań nad magazynem energii

Ostatnia faza, którą chcemy sfinansować środkami unijnymi, obejmie badania nad optymalnym rozwiązaniem łączącym 3 odnawialne źródła w 1 magazyn energii i umożliwiającym zarządzanie nim (czyli optymalizowanie przepływu i zapotrzebowania na energię).

Dodatkowo nadwyżki energii mają być magazynowane w celu ich dystrybucji i wymiany za pomocą specjalnych tokenów społecznych. Finalnie platforma będzie zatem stokenizowaną hybrydą elektryczną z magazynem energii, pozyskującą energię z 3 źródeł odnawialnych i wyposażoną w funkcję wymiany tokenów.

Projekt kortów

Społeczny kontekst projektuCały projekt wpisuje się działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, realizacji celów SDGs, oraz zielonej transformacji i odpowiedzialności społecznej. Ze względu na aktualną sytuację gospodarczą i geopolityczną, projekt służy również działaniom związanym z budowaniem samowystarczalności energetycznej Europy.

Innowacyjność projektu przejawia się nie tylko w jego zdolności do zastosowania OZE, ale także w jego architekturze oraz futurystycznym podejściu do wielowątkowego postrzegania źródeł pozyskiwania energii i łączenia ich w jednym, praktycznym, eleganckim obiekcie, sprzyjającym integracji obywatelskiej i zdrowiu.

Zaproszenie do współpracy

Jako spółka poszukujemy aktualnie ochotników do współuczestnictwa i partycypacji w europejskich programach horyzontalnych, które dofinansują nowe technologie.

Zapraszamy do kontaktu inwestorów i partnerów, a w szczególności:

 • firmy zajmujące się technologią piezoelektryczną
 • firmy działające w obszarze nanotechnologii,
 • inżynierów specjalizujących się w produkcji magazynów energii,
 • architektów,
 • naukowców,
 • wolontariuszy.