Wizyta w Parlamencie Europejskim - dołącz do nas lub wesprzyj organizację wyjazdu

Prezes Zarządu Fundacji Konstelacja.org Adriana Marglewska w połowie maja bieżącego roku weźmie udział w spotkaniu na temat warunków rozwoju innowacyjnych projektów na lokalnych rynkach UE. Wizyta w Brukseli zorganizowana została po weryfikacji wniosków - na zaproszenie Komisji Parlamentu Europejskiego.


Spotkanie w PE

Jak dołączyć do wydarzenia?

Do spotkania dołączyć może 15 uczestników z Pomorza. Lista zgłoszeń jest wciąż otwarta - do udziału w wydarzeniu zachęcamy przede wszystkim przedstawicieli firm, instytucji lub działaczy społecznych reprezentujących region pomorski, którzy w swoich działaniach realizują cele zbieżne z tematami uwzględnionymi w poniższej agendzie. Szczególne zaproszenie kierujemy do kobiet - mamy nadzieję, że kobiecy punkt widzenia zostanie zaakcentowany podczas wizyty w Parlamencie Europejskim.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie e-maila pod adres: konstelacja@konstelacja.org i wpisanie w tytule wiadomości: Zgłoszenie wyjazdu Bruksela - oraz o podanie w treści maila danych kontaktowych.

W przypadku otrzymania wielu zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do ich selekcji oraz wyboru składu osobowego delegacji.


Jak wesprzeć wydarzenie?

Przedstawiciele Fundacji Konstelacja.org proszą o wsparcie organizacji wyjazdu - w tym sfinansowaniu biletów dla uczestników. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem portalu Zrzutka.pl: https://zrzutka.pl/r8sfda

Spotkanie w PE

Informacje o wydarzeniu

W programie wizyty przewidziane są tematy szczególnie mocno związane z działalnością Fundacji Konstelacja - w tym przede wszystkim omówienie dostępnych form wsparcia dla lokalnych wynalazców i przedsiębiorców, zarówno w postaci różnych źródeł finansowania, jak i profesjonalnego doradztwa.

Podczas spotkania poruszone zostaną również kwestie aktywności osób 40+ na rynku pracy. Budowanie nowoczesnego, inkluzywnego środowiska, zapewniającego wszystkim równy dostęp do budowania kariery zawodowej zgodnie ze swoimi ambicjami i możliwościami, jest bardzo bliski działalności Fundacji Konstelacja.org.

Program spotkania

Miejsce i termin:

Bruksela, Rue de la Loi 170

14 maja 2024 - rano

09:15 - Przybycie na miejsce i powitanie uczestników

09:30 - Stworzenie Programów Edukacyjnych i Rozwojowych dla Osób 40+
Wprowadzenie programów umożliwiających dalsze kształcenie się i rozwijanie umiejętności, w tym naukę języków obcych, aby przełamać bariery komunikacyjne i umożliwić udział w międzynarodowych projektach.

10:15 - Przerwa kawowa

10:30 - Wsparcie dla Lokalnych Wynalazców i Przedsiębiorców
Ułatwienie dostępu do finansowania, doradztwa i wsparcia dla osób posiadających innowacyjne pomysły, które nie są naukowcami, ale mogą wnosić znaczący wkład w rozwój technologiczny i gospodarczy.

11:30 - Inkluzja Grupy 40+ w Programach Pracy i Przedsiębiorczości
Opracowanie projektów i programów pracy, które są dedykowane osobom w średnim wieku, aby w pełni wykorzystać ich doświadczenie, wiedzę i motywację.

19:00 - Koniec wizyty informacyjnej w Komisji Europejskiej